جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خط مشی کازموپرایوت

بهبود مستمر و مدیریت کیفیت جامع و نظام مند ایمنی و سلامت و بهداشت GMP

  • اقتصاد سبز و محیط زیست
  • خلق ارزش و حفظ و افزایش سطح آگاهی و دانش
  • رضایت مشتریان و رسیدگی به انتقادات و شکایات مشتریان
  • پایبندی به مسئولیت های اجتماعی که بهداشت نیاز یک جامعه شاد و حق تمامی انسان هاست و رسالت ما پیشگیری بهتر از درمان می ‌باشد